Server kurma ve yapılandırma -
ihtiyaçların belirlenmesi,network kurulumu, Server 2019 kurulumu, DNS kurulumu, DHCP kurulumu